Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với Travel Blogger Đào Minh Tiến, bạn Loan Trần và nhiều khách mời khác để chia sẻ về chủ đề 'Cuộc sống vẫn tiếp diễn'.

TRỌN BỘ