Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với nhà báo Hồ Viết Thịnh để chia sẻ về chủ đề 'Tạo mối quan hệ - Chìa khóa tạo nên sức mạnh'.

TRỌN BỘ