Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với các khách mời: anh Phạm Hoàng Thái Dương và bạn Lưu Yến Trang để chia sẻ về chủ đề 'Điều đầu tiên tôi sẽ làm'.

TRỌN BỘ