Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với khách mời diễn viên, người dẫn chương trình Thùy Linh về chủ đề 'Chuyện chênh lệch trong tình yêu'.

TRỌN BỘ