Những nội dung đáng chú ý: Bình Dương hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 từ các trạm y tế lưu động; TP. Hồ Chí Minh: Khẩn trương lập danh sách người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 2; New Zealand xem xét áp đặt lệnh hạn chế trên toàn quốc; Anh triển khai xét nghiệm nghiêm ngặt trong năm học mới.

TRỌN BỘ