Đình là thiết chế văn hóa tín ngưỡng của làng xã Việt Nam, nơi thờ thần Thành hoàng. Thường thì mỗi làng có một ngôi đình, là nơi để cư dân trong làng tổ chức thờ cúng, tế tự, cầu cho mưa thuận gió hòa...theo tín ngưỡng dân gian vừa là nơi để mọi người sinh hoạt văn hóa cộng đồng... Ngôi đình còn là công trình mang những nét kiến trúc cổ xưa và đậm nét văn hóa vùng miền; bên cạnh những nét chung tương đồng thì đình thần nam bộ có những nét riêng, khác biệt so đình làng bắc trung bộ mà bộ phim tư liệu này muốn được tiếp nối những công trình nghiên cứu, khảo cứu nhằm để tôn vinh những giá trị văn hóa, nghệ thuật hay đẹp của cha ông vùng đất nam bộ, để góp phần cùng cộng đồng gìn giữ, bảo tồn và tôn tạo các giá trị quý, gìn giữ hồn dân tộc Việt.

TRỌN BỘ