Sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đã giúp Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh mà không có ai tử vong vì COVID-19. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc "Giãn cách xã hội" làm cho số người mắc bệnh đã giảm rõ rệt. Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó dịch bệnh đang dần được đẩy lùi, tuy nhiên chúng ta không được chủ quan mà phải kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm tránh lây lan ra cộng đồng.

TRỌN BỘ