Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh vừa đề xuất chi 553 tỷ đồng để thực hiện Đề án 'Thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố'. Nội dung của đề án là kiểm tra khí thải toàn bộ xe đang lưu hành, đồng thời thu phí 50.000 đồng/xe/năm đối với các xe từ 5 năm trở lên. Nhiều người dân Tp. Hồ Chí Minh tỏ ra băn khoăn về tính khả thi của đề án.

TRỌN BỘ