Tại TP. Hồ Chí Minh, do tác động nặng nề của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, lần đầu tiên tổng sản phẩm trên địa bàn GDP năm nay tăng trưởng -5,06% so với cùng kỳ và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp thứ 4 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

TRỌN BỘ