Khuyến khích người dân đi bộ là xu hướng tại nhiều thành phố lớn. Không chỉ giúp mọi người tăng cường sức khỏe, mà còn giảm thiểu lượng khí thải từ các phương tiện. Tại Hà Nội, "bản đồ cây" - một trò chơi miễn phí đã được triển khai vào các dịp cuối tuần, nhằm kêu gọi mọi người đi bộ nhiều hơn.

TRỌN BỘ