Vấn đề đồng bào dân tộc thiểu số làm thuê ở bên kia biên giới đã diễn ra trong nhiều năm nay ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là khu vực có đường biên giới giáp ranh với Trung Quốc. Tuy nhiên nhiều người đi làm thuê bên kia biên giới mà không có sự tư vấn, hướng dẫn của cơ quan chức năng, đơn vị được cấp phép, thậm chí là vượt biên trái phép, làm việc không hợp đồng cư trú, không giấy tờ kéo theo nhiều hệ lụy đã xảy ra.

TRỌN BỘ