Việc mạnh dạn sáp nhập một số Sở, ngành cũng như nhất thể hóa một số chức danh đã giúp bộ máy chính quyền tỉnh Bạc Liêu tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.

TRỌN BỘ