Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo toàn tỉnh dồn tổng lực cho nhiệm vụ chống dịch; nâng biện pháp phòng, chống dịch lên mức cao nhất, chuyển từ phòng dịch... sang chủ động tấn công dịch.

TRỌN BỘ