Hôm nay nắng nóng sẽ gia tăng ở cả Bắc bộ, Trung bộ nguy cơ xảy ra cháy rừng, cháy nổ ở khu dân cư, và các ảnh hưởng khác đến sức khỏe là rất cao.

TRỌN BỘ