Cơ quan y tế Australia đang xem xét lộ trình triển khai tiêm ngừa COVID-19 tăng cường cho những người đã tiêm chủng đầy đủ sau 6 tháng. Nếu được thông qua đợt tăng cường đầu tiên, sẽ bắt đầu từ tháng 11 tới.

TRỌN BỘ