Nhiều tờ báo của Nhật Bản nhận định Đông Nam Á sẽ là trọng tâm trong chính sách kinh tế đối ngoại của tân Chính phủ Nhật Bản. Việt Nam - quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, Indonesia - quốc gia có dân số đông nhất Đông Nam Á, được Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chọn làm điểm công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Điều đó cho thấy Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm trong chính sách của ông Suga, nổi bật là sáng kiến "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở".

TRỌN BỘ