Luật Giao thông đường bộ 2008 đã đặt ra giới hạn thời gian làm việc với mỗi lái xe, nhằm đảm bảo sức khỏe cho lái xe cũng như an toàn cho mỗi hành trình. Việc quản lý, giám sát hoạt động của lái xe, với phương tiện còn chưa được quan tâm đúng mức. Thực tế từ một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian gần đây cho thấy, không phải lái xe nào cũng chấp hành nghiêm túc các quy định của luật về thời gian lái xe.

TRỌN BỘ