Hơn 300.000 lượt phương tiện vi phạm đã bị phát hiện thông qua hệ thống camera quan sát và đây là kết quả tăng cường ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên cả nước trong năm qua. Hình thức phạt nguội này không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mà còn giúp thời gian túc trực của các cán bộ chiến sĩ ở trên đường.

TRỌN BỘ