Trong suốt quá trình vận hành, toàn bộ thời gian và tốc độ làm việc sẽ được ghi chép để có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đáp ứng sát nhu cầu của khách hàng về sản phẩm. Công cụ nghiên cứu thao thác và thời gian, hay còn gọi là Time study này đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng khi tham gia chương trình: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt, hay còn gọi là Chương trình 712 của Chính phủ, do Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối triển khai trong 10 năm qua.

TRỌN BỘ