Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt đến năm 2020”. Với 9 dự án thành phần trong đó Bộ Khoa học và công nghệ là đầu mối triển khai, đã giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp áp dụng các mô hình quản lý và công cụ cải tiến, đẩy mạnh phong trào nâng cao năng suất chất lượng trong phạm vi cả nước.

TRỌN BỘ