Ảo thuật với khăn, gậy là những tiết mục cơ bản và đặc trưng của môn nghệ thuật này. Khăn và gậy luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau, ẩn hiện khôn lường và khó đoán dưới những đôi bàn tay ma thuật.

TRỌN BỘ