Các nhà khoa học Anh đang tiến hành thử nghiệm về khả năng tái nhiễm virus SARS-Cov-2 của những người đã từng nhiễm và khỏi bệnh. Ban đầu, 64 tình nguyện viên tuổi từ 18 tới 30 được cho phơi nhiễm dưới chủng virus nguyên bản, để đánh giá xem ở mức độ nào virus có thể tự nhân bản.

TRỌN BỘ