Ông Ngô Ngọc Bỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, luôn hết lòng với nhân dân. Bằng uy tín của bản thân, ông đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp hàng ngàn người nghèo trong tỉnh Vĩnh Long có điều kiện vượt qua khó khăn, bệnh tật.