Trung tâm Vector sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine EpiVac Corona lâm sàng trên thanh thiếu niên từ 14 - 17 tuổi vào tháng 12 nếu được yêu cầu bởi độ tuổi này nhạy cảm với virus SARS-CoV-2. Theo các chuyên gia, sẽ cần 6 nghiên cứu liên tiếp với các nhóm tuổi khác nhau theo thứ tự giảm dần từ nhóm 14 - 17 tuổi đến trẻ sơ sinh và mọi thử nghiệm tiếp theo đều phụ thuộc vào thành công của thử nghiệm trước.

TRỌN BỘ