Anh sẽ đầu tư khoảng 1, 2 tỷ Bảng (1,6 tỷ USD) vào một hệ thống máy tính cao cấp, để cung cấp thông tin dự báo thời tiết và khí hậu chính xác hơn.

TRỌN BỘ