Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại thủ đô London, và các thành phố lớn có nguy cơ làm gia tăng trở lại covid-19.

TRỌN BỘ