Chia nhiều khung giờ phục vụ, xếp hàng theo khoảng cách quy định, lắp đặt tấm chắn hay rút ngắn thời gian ăn ca… là một số cách đang áp dụng tại một DN ở Hải Dương.

TRỌN BỘ