An sinh để chống dịch , đó là điều mà TP Hồ Chí Minh mong muốn cho người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chính vì vậy mà nhiều hoạt động đã được thực hiện như là thành lập trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm, mạng lưới an sinh xã hội đang được mở rộng, hỗ trợ cả những người khó khăn mà chính sách chung chưa đến được.

TRỌN BỘ