Cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD vừa ra cảnh báo đỏ với nhiều khu vực khi đợt giá rét kỷ lục tiếp tục tăng cường trên cả nước

TRỌN BỘ