Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam dự kiến đạt 7% năm nay. Đây là dự báo mới nhất được đưa ra bởi Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (viết tắt là AMRO) có trụ sở tại Singapore. Cũng trong báo cáo này, AMRO đưa ra một số kiến nghị chính sách để Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng tích cực này.

TRỌN BỘ