Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, chỉ tính riêng trên địa bàn do đơn vị này quản lý, lượng người dân thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm đóng tiền điện đã giảm tới 75%. Tại nhiều khu vực đô thị đã không còn hình ảnh những nhân viên đi thu tiền điện.

TRỌN BỘ