Các lỗi thường gặp là không treo biển báo "Cấm hút thuốc lá" trong khuôn viên khách sạn; không đưa nội dung cấm hút thuốc lá trong khách sạn vào nội quy của khách sạn; bày gạt tàn nhiều nơi trong khách sạn; vẫn để khách hút thuốc trong khách sạn, thậm chí hút ngay cả khi đoàn đi kiểm tra.