Những nội dung đáng chú ý: Tạm giữ 4 công chức Cục Quản lý thị trường Phú Thọ; Kỷ luật hàng loạt cán bộ phân lô bán nền trái phép; Triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn; Nổ tòa nhà ở Baltimore, Mỹ; ...

TRỌN BỘ