Sự kiện thương mại điện tử lớn nhất năm nay - Online Friday sẽ diễn ra vào thứ sáu ngày 2/12, dự kiến thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp, cung cấp 200.000 sản phẩm khuyến mãi, với tổng doanh số kỳ vọng vượt qua 1.000 tỷ đồng.

TRỌN BỘ