Vào ngày 27/12 hàng năm, tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp quốc sẽ cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh, nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu. Sáng kiến này của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia trong nước, cũng như cả cộng đồng quốc tế.

TRỌN BỘ