Những nội dung đáng chú ý: Các địa phương chủ động triển khai công nghệ tấn công dịch Covid-19; Nhà mạng ký thỏa thuận sử dụng chung hạ tầng 5G; Lò phản ứng tạo ra nhiệt độ kỷ lục; Singapore yêu cầu người nhập cảnh đeo vòng theo dõi Covid-19; Ngân hàng số đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn mùa dịch; Dịch vụ Google Photo không còn miễn phí; Thợ đào Bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc; Tối ưu hệ thống và bộ nhớ với Memory Cleaner; Thiết lập bảo mật 2 lớp cho Apple ID.

TRỌN BỘ