Chương trình Tết Dương lịch "2019 và dấu ấn thể thao thế giới" là những câu chuyện về phụ nữ và thể thao được gói gọn trong một chương trình với nhiều khía cạnh ấn tượng và giàu thi vị. Năm 2019 với rất nhiều dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, riêng với thể thao, 1 nửa thế giới với những người phụ nữ đã có rất nhiều đóng góp, tạo ra những nét chấm phá rất riêng, để làm cho bức tranh của thể thao thế giới năm 2019 càng thêm phần sống động.

TRỌN BỘ