Hôm nay, 110 nghìn công nhân của hơn 500 doanh nghiệp tại Bắc Ninh trở lại làm việc, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Việc trở lại hoạt động của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp khi đã đảm bảo được các yếu tố an toàn chống dịch là rất quan trọng, chấm dứt sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa, đóng góp đáng kể cho xuất khẩu và góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc này, các địa phương và doanh nghiệp đang nỗ lực tạo các điều kiện ăn ở, làm việc và xét nghiệm đảm bảo an toàn để công nhân yên tâm làm việc.

TRỌN BỘ