Thấy Thục Anh đang ở giai đoạn nghén ngẩm, Long ra sức chiều chuộng cô nàng hết ý. Tuy nhiên, Thục Anh lại bảo với Long "đừng làm như thế nữa". Long "đần" rất buồn, tâm sự chuyện này với Đăng. Đăng động viên Long vì tưởng Long đã tử bỏ tình yêu đơn phương với Thục Anh. Tuy nhiên, Long từ bỏ là từ bỏ tán Thục Anh qua đường tiêu hóa.

TRỌN BỘ