Trong ngày cuối cùng của năm 2020, hãy cùng nhìn lại một năm đầy biến động với các vấn đề, sự kiện quốc tế nổi bật như cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19 gây ra, suy thoái kinh tế nghiêm trọng, sự chia rẽ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, mâu thuẫn gia tăng giữa các nước.

TRỌN BỘ