Những tác động của COVID-19 lên kinh tế thế giới năm trước, chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng lớn và để lại nhiều bài học đắt giá cho thị trường và doanh nghiệp năm nay. Cùng nhìn lại những điểm nhấn cũng như những tác động mà chúng sẽ có lên thị trường của năm mới 2021 này.

TRỌN BỘ