• Gala Việc tử tế: Việt Nam - Đi và Yêu

 • Con đường nông sản: Sự lựa chọn cho tương lai

 • Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2020

 • Alo Tết - Giờ vàng VTV - Phần 4

 • 12 con Giáp 2020

 • Alo Tết 2020 - Phần 4

 • Nhà hát những giấc mơ 2020

 • Gala Cười 2020

 • Mùa Xuân ở lại - Tập 2

 • Mùa Xuân ở lại - Tập 1

 • Gala Võ thuật - Con đường Việt Vũ đạo

 • Vẻ đẹp Việt 2020

 • Alo Tết: Giờ vàng VTV

 • Đón Tết cùng VTV - Hành trình nước

 • Phim truyện - Mùa Xuân ở lại - Tập 1

 • Du Xuân - Hành trình nón lá

 • Alo Tết - Giai điệu ngọt ngào

 • Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Nơi ấy có cha

 • Alo Tết - Tự hào Việt Nam

 • Gặp nhau cuối năm 2020