• OnStudio Live Số 12 - P.M Band

  • OnStudio Live Số 1 - Hakoota Dũng Hà

  • OnStudio Live Số 2 - Hiền VK & Dũng Azu

  • OnStudio Live Số 11 - Lâm Bảo Ngọc

  • OnStudio Live Số 14 - Dương Hoàng Yến

  • OnStudio Live Số 5 - Hải Yến

  • Đợi em đến độ hoa tàn

  • Trái tim không ngủ yên

  • Dĩ vãng nhạt nhòa

  • Một mình

  • Ngày chưa giông bão

  • If

  • Cô gái ơi đừng khóc

  • Chiếc lá vô tình

  • Duyên mình lỡ

  • Khoảnh khắc

  • Vẫn hát lời tình yêu

  • Đêm lao xao

  • Em đã thấy anh cùng người ấy

  • Lạ lùng