HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN GƯƠNG MẶT SV2020

Đinh Hữu Lợi | ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Châu Trần Hoàng Huy | ĐH Ngoại thương CS2 TP.HCM

Nguyễn Lâm Nhi | ĐH Luật TP.HCM

Nguyễn Thành Đạt | ĐH Bách Khoa TP.HCM

Nguyễn Duy Khánh | ĐH Công nghiệp TP.HCM

Nguyễn Ngọc Thiên Trúc | ĐH Thủ Dầu Một

Đỗ Thị Ngọc Khương | ĐH Ngoại Ngữ Tin học TP.HCM

Khuất Võ Tiến Đạt | ĐH Nguyễn Tất Thành

Võ Nguyễn Phương Huyền | ĐH Kinh tế TP.HCM