Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền

Tiểu học Trương Định

Tiểu học Lê Văn Tám

Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Tiểu học Võ Trường Toản

Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền

Tiểu học Trần Hưng Đạo

Tiểu học Hòa Bình

Tiểu học Võ Thị Sáu