Công dân 8 nước: Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Myanmar,... xin thị thực vào Pháp sẽ chỉ mất 10 ngày thay vì 12 ngày như trước đây. Du khách Việt Nam có thể được áp dụng chính sách này vào năm 2018.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative