Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 17/11, tại khu vực thượng lưu cách phao báo hiệu hàng hải số 21 luồng Vũng Tàu – Thị Vải khoảng 400 m, tàu SEIYO HARMONY (quốc tịch Pananma) khi đang trên hành trình vào Cảng tổng hợp Thị Vải đã đâm va với sà lan VL 9009 đang trong hành trình băng qua luồng.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative