Trung bình 1 cán bộ sử dụng hết 2 triệu tiền giấy bút / tháng. Một chiếc máy photocopy sửa chữa hết hơn 50 triệu /năm. Nhưng nhiều giáo viên phản ánh không được nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào từ phòng giáo dục ngoài bữa ăn trưa khi tham gia các hội đồng thi hàng năm. Đó là thông tin về những khoản chi thường xuyên trong 2 năm 2015 và 2016 có những dấu hiệu bất thường tại phòng giáo dục huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative