Dù được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng những người trẻ thế hệ thứ 2, thứ 3 đã rất thành công với những mô hình và ý tưởng mới của mình ngay tại Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN