Viện Khoa học Trung Quốc và Alibaba Cloud, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất Trung Quốc đã cùng nhau triển khai dịch vụ máy tính lượng tử 11 qubit, mạnh thứ hai thế giới. Theo các nhà khoa học, dịch vụ này nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu các thuật toán lượng tử giữa những người sử dụng.

VIDEO LIÊN QUAN